الف – واحد امور اداری و روابط عمومی .

ب - واحد امتحانات (کتبی، مصاحبه) .

ج - واحد تحقیقات و ارزیابی .

وظایف و اختیارات واحدهای هسته :

الف – واحد امور اداری و روابط عمومی :

  • انجام امور اداری هسته، اداره امور روابط عمومی و ایجاد ارتباط لازم با واحدهای دستگاه مربوطه با سایر دستگاهها و نیز داوطلبان .
  • تهیه مقدمات جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق وظایف هسته .
  • تهیه و تشکیل پرونده مقدماتی داوطلبان و تکمیل آنها در سیر مراحل بعدی گزینش .
  • ضوابط و نگهداری (بایگانی) کلیه اسناد و مدارک مربوطه – پرونده گزینش داوطلبان بطور محرمانه و حفاظت آنها (زیر نظر سرپرست) .
  • هماهنگی در طی مراحل گزینش داوطلبان با همکاری سایر واحدهای هسته .
  • پاسخگویی به شاکیان و داوطلبان .
  • پیش بینی نیازها (مالی و تدارکاتی و...) با همکاری سایر واحدهای هسته و تامین آنها .
  • تهیه آرشیو آگهی های استخدام دستگاه .

ب – واحد اجرای امتحانات (کتبی و مصاحبه) :

  • تهیه سوالات عقیدتی، سیاسی مورد لزوم و نگهداری در بانک سوالات (در صورت تفویض از هیات مرکزی) .
  • اجرای امتحانات با همکاری دستگاه مربوطه، تصحیح اوراق و اعلام نتیجه (درصورت تفویض از هیات مرکزی)
  • تنظیم برنامه مصاحبه .
  • تهیه فرمهای مورد نیاز مصاحبه و ارائه آن به کمیته ارشاد جهت اظهار نظر .
  • مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان .
  • انجام سایر امور در چهارچوب وظایف محوله .

ج – واحد تحقیقات و ارزیابی

  • تهیه و تنظیم پرسشنامه و فرمهای مورد نیاز واحد و ارائه آن به کمیته ارزیابی و ارشاد .
  • تنظیم برنامه تحقیقات .
  • انجام تحقیقات و اظهار نظر با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوبه .
  • نظارت و ارزیابی مستمر صلاحیت های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی افراد گزینش شده از بدو ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال .
  • انجام سایر امور در چهارچوب وظایف محوله
منوی اصلی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:6
بازديد امروز سايت:3887
بازديد اين صفحه:60
تعداد کل بازديد:5923371

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

ورود/عضويت در سايت